Ubezpieczenia komunikacyjne

ciężarówki

Oferujemy dla flot samochodowych od 5 pojazdów w następujących ryzykach i ich pakietach:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) – obowiązkowe i nadwyżkowe
  • ubezpieczenie autocasco (AC)
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)
  • ubezpieczenie assistance (RSA)
  • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym tzw. zielonej karty (ZK)
  • ubezpieczenie straty finansowej (GAP)

Skontaktuj się z
doświadczonym zespołem
brokerów ubezpieczeniowych!