Usługi brokerskie

analiza dokumentów

3B Broker jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Gwarantujemy rzetelne reprezentowanie naszych Klientów i budujemy bezpieczeństwo ich biznesu. Współpracę rozpoczynamy po udzieleniu pełnomocnictwa przez Klienta, które pozwoli nam reprezentować jego interesy dając jednocześnie rękojmię rzetelnego działania. W 3B Broker koncentrujemy się na długofalowej współpracy i partnerskich, transparentnych relacjach z Klientami.

Oferujemy naszym Klientom kompleksowy serwis brokerski, w skład którego wchodzą:

 • analiza potrzeb ubezpieczeniowych poprzez identyfikację zagrożeń, podział wagi ryzyk, ocena jakości bieżących zabezpieczeń, rekomendacje sposobu ochrony ryzyk i inne,
 • audyt istniejących polis ubezpieczeniowych i umów generalnych,
 • wprowadzanie modyfikacji istniejących programów ubezpieczeniowych,
 • opracowanie założeń nowych programów ubezpieczeniowych w tym dedykowanych klauzul,
 • pozyskiwanie ofert i negocjowanie z ubezpieczycielami warunków ubezpieczeń,
 • optymalizacja warunków ubezpieczenia, kosztów ochrony ubezpieczeniowej, wskazanie pozycji generujących oszczędności lub przeniesienie nadwyżek składkowych w inne miejsca wymagające ochrony również pozaubezpieczeniowej,
 • porównanie ofert i zaprezentowanie porady brokerskiej (rekomendacji),
 • wsparcie doradcze na każdym etapie podejmowanej decyzji,
 • doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczenia i nadzór nad przygotowaniem dokumentacji polisowej (umowy generalne, certyfikaty ubezpieczeniowe),
 • stała opieka doradcza i operacyjna przez cały okres ubezpieczenia, w tym szkolenia kadry pracowniczej w zakresie warunków zawartych ubezpieczeń i prewencji ubezpieczeniowej,
 • nadzór administracyjny nad dokumentacją ubezpieczeniową, w tym nad terminami płatności składek i ich rat, ekspiracji polis i cyklicznego odnawiania ochrony,
 • asysta lub aktywny udział w procesie likwidacji szkód,
 • doradztwo okołoubezpieczeniowe (metody minimalizacji ryzyk, prewencja szkodowa w tym zabezpieczenia przeciwogniowe i przeciwkradzieżowe, monitoring).

 


Skontaktuj się z
doświadczonym zespołem
brokerów ubezpieczeniowych!