Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

przemysłDedykowane dla Przedsiębiorców:

  • Ubezpieczenia majątku (mienie, utrata zysku, sprzęt elektroniczny, farmy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, sprzęt rolniczy, tabor kolejowy)
  • Ubezpieczenia techniczne (maszyny i urządzenia od awarii, utrata zysku wskutek awarii maszyn)
  • Ubezpieczenia budowlano-montażowe CAR/EAR (w tym utrata zysku), oraz sprzętu budowlanego (CPM)
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC działalności, OC za produkt, OC zawodowa, OC za szkody w środowisku, koszty wycofania produktu)
  • Ubezpieczenia transportowe (cargo krajowe i międzynarodowe, DSU, OC przewoźnika, OC spedytora)

 


Skontaktuj się z
doświadczonym zespołem
brokerów ubezpieczeniowych!