Ubezpieczenia osobowe

uścisk dłoni

Oferujemy dla grup już od 3 pracowników i ich rodzin:

  • ubezpieczenia kosztów leczenia w trakcie podróży służbowej (KL)
  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • ubezpieczenia na życie
  • ubezpieczenia zdrowotne

 


Skontaktuj się z
doświadczonym zespołem
brokerów ubezpieczeniowych!